klubtarota.wordpress.com
Tarot Medytacyjny Poznaj siebie Dariusza Cecudy – recenzja, część V
Sekwencja blotek mieczowych, zwłaszcza w porównaniu z omówionymi w części IV blotkami pentaklowymi, dotyczy sfery bardziej abstrakcyjnej, jaką są formalne struktury duchowe. Pierwszą zagadką, jaką …