klinika-zdrowienia.pl
KSERONINA - mgr Renata Zarzycka
Kseronina działa w komórce na poziomie molekularnym. Istnieją pewne hipotezy, które mogą służyć za przewodnik w planowaniu dalszych doświadczeń. Te hipotezy, oparte są zarówno na wynikach klinicznych badań z użyciem pigułek bromelainy, jak i na określonej liczbie doświadczeń laboratoryjnych i zwierzęcych, wykonywanych z czysta kseronina. Implikacją (propozycją) jest, że głównym zadaniem kseroniny jest regulowanie sztywności i...