klientjestnajwazniejszy.wordpress.com
Klient awanturujący to wyzwanie dla obsługi
Każdy z nas, kontaktujących się z klientem, chciałby obsługiwać tylko tych w krawatach, parafrazując słowa z „Misia”. Jednak, wbrew prawdzie głoszonej w filmie Barei, klienci czy w krawatach czy be…