kleutergewijs.wordpress.com
Hoe zorgen we voor een warme opstap naar de kleuterschool?
Welke wegen leiden naar een nóg betere kleuterparticipatie? Wat kunnen we kwantitatief en kwalitatief veranderen in onze kinderopvang en ons kleuteronderwijs aan de allerjongsten? Twee jaar geleden…