klasvanjuflinda.nl
De gevolgen van een uithuisplaatsing | Klas van juf Linda
In 2011 hebben 20.000 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. Wat zijn de gevolgen van een uithuisplaatsing voor het kind?