klasvanjuflinda.nl
De Grote Rekendag voor de onderbouw | Klas van juf Linda
De Grote Rekendag voor de onderbouw gaat dit jaar over de school als pakhuis. Wat je gebruikt? Knutselmateriaal, kostenloos materiaal, dozen, wc-rolletjes. Organiseer een circuit, kringgesprek en sluit af met een leuk kwartet of staafdiagram.