klasvanjuflinda.nl
Reflectie-instrumenten voor leerkrachten
Probleemgedrag heeft niet alleen te maken heeft met het gedrag van de leerling, maar ook met de situatie en het gedrag van de leerkracht. Het is geen verschijnsel waar iedereen op dezelfde manier l…