klasvanjuflinda.nl
Het Boom LVS: het continu genormeerde volgsysteem | Klas van juf Linda
Met het Boom LVS volg je jouw leerlingen op rekenen en taal op het door jouw gekozen moment, omdat het LVS continu genormeerd is en methodeonafhankelijk.