klasvanjuflinda.nl
Rekenen: Hoeveel jongens/meisjes zitten er in de groep? | Klas van juf Linda
Ik heb samen met de kinderen gekeken hoeveel jongens en meisjes er in de groep zitten. Hierbij gebruikte ik de termen: meer-minder-evenveel. Getalbegrip en meetkunde…