klastulistiwa.com
(RE)GROUPING YANG SERU
–by Mierza Miranti “New semester means new groups in Englicious Class!” “Yaaay!” murid-murid kelas 12 itu pun berseru gaduh. Haduuh… ko kelasku tidak seperti kel…