kkrva.se
Handlingar och Tidskrift nr 2-2019
Mer sommarläsning! KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2019 bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Vi vill särskilt framhålla tre artiklar. Instructor Buy-In: Pitfalls and Opportunities in Wargaming by Johan Elg Luftoperationer och väpnad konflikt i Nordeuropa av Fredrik Lindvall Trauma 2 av Lars Nylén, Magnus Blimark, Per Örtenwall, Sten Lennquist och Per