kkrva.se
Försvarsberedningens rapport - ämne för seminarium i Almedalen
Ett mycket bra seminarium genomfördes 1 juli i Visby i samband med Almedalsveckan där Försvarsberedningens rapport redovisades i sina huvuddrag och analyserades. Försvarsforum i Almedalen av Tommy Jeppsson En redogörelse och kommentarer till Försvarsberedningens rapport Värnkraft var ämnet måndagen 1 juli när Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien genomförde sitt Försvarsforum i Almedalen. Beredningen ordförande genomförde en engagerad presentation av