kjssmile.net
[KJSsmile Project] Pre-Order XIA 4th Album – XIGNATURE
Chào mọi người Vậy là chúng ta lại gặp nhau thông qua 1 project mới, giống với đợt Pre-Order Just Like Yesterday mà chúng tớ hợp tác với XIA UNION lần trước, lần này XIA FanUnion sẽ giúp chúng t…