kjssmile.net
[KJSsmile] Pre-Order WithXia – Destinyjun Fangoods
Chào mọi người ^^ Sắp tới các fansite WithXiah, Destinyjun sẽ phát hành các bộ goods theo truyền thống hằng năm một phần là để gây quỹ support cho các hoạt động của anh trong cuối năm nay và đầu n…