kjssmile.net
[KJSsmile Project] Pre-Order Junsu 4th Album solo JUST LIKE YESTERDAY
Chào mọi người Vậy là chúng ta lại gặp nhau thông qua 1 project mới, giống với đợt Pre-Order Flower mà chúng tớ hợp tác với XIA UNION lần trước, lần này XIA FanUnion sẽ giúp chúng ta order cùng …