kjssmile.net
[TRANS] 150817 Bức thư từ các chàng trai JYJ gửi đến JYJ Membership Week 2015
Junsu: “Chào các bạn! Gần đây những kỉ niệm xưa thi thoảng lại tràn về trong tôi và hơn cả những điều buồn bã là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Đó là bởi vì có các bạn đó. Sự tồn tại của JYJ có ý nghĩ…