kjssmile.net
[TWITTER] 150228 Junsu tweet ảnh selca ở Osaka
Đã đến Osaka~ Thời tiết thật là đẹp. Tôi có hơi mệt một chút.. Đi tổng duyệt thôi! ————————————————&#…