kjssmile.net
[TWITTER] 141020 Kì nghỉ của Kim Junsu (part 6) – Đi dạo trên đường phố LA
@junelee1028: Tôi đang ngủ, đừng có đánh thức tôi. @1215thexiahtic: Dễ thương quá!! Credit: @junelee1028 + @1215thexiahtic Vtrans + Shared by: KJSsmile.net TAKE OUT WITH FULL CREDIT!…