kjssmile.net
[OTHER INSTAGRAM] 141022~19 Mr. Egg chia sẻ những hình ảnh của Junsu ở Los Angeles
[19/10] Universal Studios Hollywood Horror Nights [21/10] Junsu ah~~~~ Đừng đi mà!!!!!!!!!! Khóc ~~~~~ㅠ #câu_chuyện_thương_tâm Tôi rất cảm ơn và biết ơn khoảng thời gian quý báu chúng ta vui vẻ bên…