kjssmile.net
[TWITTER] 140908 Junsu twitter update: Quà tặng của Junsu gửi đến ID Myo
@Hyejin0813: Sàn đá cứng của chúng tôi đã được nâng cấp lên thành sàn gỗ laminate rồi! JYJ’s Kim Junsu-nim (@1215thexiahtic) Penzal Q Thank Q! @1215thexiahtic ~> @Hyejin0813: Cuối cùng th…