kjssmile.net
[Videos] 140519~20 Những đoạn video dễ thương tại hậu trường chuẩn bị cho XIA Ballad concert ở Tokyo
Credit: Hyejin Joo Shared by: KJSsmile.net (T/N: Hyejin là một vũ công người Hàn của nhóm nhảy tham gia trong concert của Junsu)