kjssmile.net
[AUDIO] 140516 Phỏng vấn Junsu trên sóng radio FM Yokohama
[TRANS] “Xin chào các bạn đang nghe đài Yokohama Radio “Aja Aja Friday”, tôi là Kim Junsu. Tôi đã đến Nhật Bản cho concert lần này. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi đứng trê…