kjssmile.net
[TWITTER] 140127 Kim JunSu Twitter Update
Đối thoại giữa JunSu và Min YeongKi: @poimin73: Anh vẫn nhớ rất rõ buổi biểu diễn đầu tiên của em đấy^^ Thật sự rất hạnh phúc khi chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau^^ JunSu yah!!! Chúc mừng lễ k…