kjssmile.net
[NEWS] 130802 JYJ Kim Junsu tổ chức concert đầu tiên tại Australia
Fans ở Australia, hãy sẵn sàng cho JYJ Kim Junsu vì anh ấy sẽ đến với các bạn! Vao ngày 2 tháng 8, C-Jes Entertainment thông báo rằng concert độc quyền đầu tiên của Kim Junsu ở Sydney, Australia đã…