kjssmile.net
[TWITTER] 130711 Junsu Twitter Update
[TRANS] ha [TRANS] @1215thexiahtic Có vẻ như ở Pháp chán quá phải không hyungnim~~~? keke —Junsu trả lời— [TRANS] @J2NISM Uhm… [TRANS] @J2NISM Xung quanh toàn là núi không…B…