kjssmile.net
[Twitter] 130503 Junho tweet về Junsu, 2 anh em ăn kimchi
Junho tweet cho Park Sungkwang (diễn viên hài, thành viên của FC MEN áo số 18): “Brave Kimchi” của Sungkwangie hyung-nim gửi cho đã về tới nhà rồi!!!! ~~~ Sẽ ngon lắm lắm đây!! Hyung à,…