kjssmile.net
[NEWS] 120727 Kim Junsu No.1 trên bảng xếp hạng của đài phát thanh Peru
Vào ngày 27, công ty đại diện của Kim Junsu đã thông báo “Kim Junsu (XIA)’s Tarantallegra đã đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Teen Top của đài phát thanh Peru. Tổng cộng 3014 thính giả…