kjssmile.net
[INFO] Cập nhật thông tin về vụ kiện giữa JYJ và SM Entertainment
*Trước khi bạn đọc, các thông tin cơ bản về các trường hợp hiện tại sẽ rất hữu ích cho bạn đọc được hiểu. Có 2 vụ kiện chính hiện vẫn đang được xử lý tại toà. (1) Vụ kiện xác minh “tính hợp lệ” của…