kjssmile.net
[News] 120524 XIA Junsu sẽ bắt đầu 1st Asia Tour tại Thailand
Sau thành công của concert 2 ngày tại Seoul, Kim Junsu tiếp tục chuẩn bị cho Asia Tour của mình. Vào 27/5 tới, Junsu sẽ biểu diễn tại Royal Siam Parangon, Bangkok Thailand, bắt đầu cho 1st Asia Tou…