kjssmile.net
[Trans] Tarantallegra Album Review của 1 nhà phê bình âm nhạc Hàn Quốc
Bài nhận xét này là của 1 nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, hãy đọc và cùng cảm nhận, cùng tự hào về những gì Junsu của chúng ta đã làm được nhé ♥ Như tôi đã từng đề cập tới trước đó, g…