kjssmile.net
[INFO] 120519 Tổng hợp tweet về Junsu solo concert in Seoul ngày 1
@poimin73: Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời ! Junsu ah ! Hwaiting!! @plmok30 : Hãy cũng thưởng thức nào ! wow @alexander_0729: Tôi đã đến concert của Junsu sunbaemin ngày hôm nay! Tối nay, tôi đã…