kjssmile.net
[News] 120513 Chỉ cần có tài năng là đã có thể tham gia Immortal Song? Vậy thì hãy cho JYJ 1 cơ hội!
‘Immortal Song’ bây giờ đã thay đổi quy định chọn ca sỹ tham gia? Vậy thì hãy vui lòng áp dụng quy định mới đó với JYJ nữa. ‘Ulala Session’ là một nhóm nhạc được thành lập v…