kjssmile.net
[TWITTER] 120429 JYJ twitter update
@1215thexiahtic: Tôi đang gật gù giữa buổi diễn …. Ha ack! @1215thexiahtic:@youngfeel Keke xin lỗi huyng @1215thexiahtic: Tôi yêu Peru~~~~~ ^^