kjmdbku.my
Gotong Royong Pembersihan Padang Rekreasi Kpg Demak Baru Fasa 2
Gotong Royong perbersihan sekitar kawasan padang rekreasi Kpg Demak Baru Fasa 2 telah dijalankan pada 8 September 2019. Gotong royong tersebut mendapat kerjasam
kampungdemakfasa2