kjelsberggrafisk.com
Identitet: Skjelter
Logo og grafisk elementer for Skjelter – en liten bedrift med base i Tromsø, som driver med treforedling, sagbruk og høvleri – på «den gode gamle måten». Logoen er en blanding mellom no…