kjelsberggrafisk.com
Identitet: Romaniahjelpen Alta
Romaniahjelpen Alta er veldedig organisasjon som hjelper barnehjem, fattige og husløse familier og barn i Romania. De samler inn klær, leker, medisiner og pengedonasjoner som de leverer direkte til…