kjelsberggrafisk.com
Emballasje: Quince
Design av logo, etikett og flaske for en eksklusiv likør av kvede. Utført som en del av utdanningen min ved Norges Kreative Fagskole.