kittykrafty.com
Shinee Ramen 2 | Cats Gallery - kittykrafty
Perkenalkan, ini adalah anggota baru di keluarga kami. Namanya Shinee Ramen. Usianya baru kurang lebih 2 minggu ketika, lagi-lagi, gadis saya meminta agar saya memungutnya…