kittykrafty.com
Penyakit Distemper pada Kucing - kittykrafty
Distemper adalah penyakit umum pada kucing dan anjing. Tingkat penularan penyakit ini terhadap sesama binatang (kucing dengan kucing, atau anjing dengan anjing) sangat tinggi, dan dapat berakibat fatal.