kissparry.com
Bukit Karang Gunungkidul Pesona Pantai Indrayanti, Pantai Selatan Jawa
Bukit Karang Gunungkidul tidak terlepas dengan Pantai Indrayanti atau Pantai Pulang Sawal, dan bukit inilah yang memisahkan dengan pantai disebelah timurnya.