kirstenmuhle.no
Mine foredrag
Foredragene passer for bibliotekarer, lærere, bibliotekbrukere og elever ved vgs. Foredragene mottas også godt av lag og foreninger, eldresentre o.l.