kirstenmuhle.no
Ord uten lyd
I dag har jeg valgt et tekstutdrag fra en roman som jeg selv har jobbet med tidligere (Foredragom psykisk helse i litteraturen). Jule-te og julekaffe serveres, en sky a…