kirstenmuhle.no
Bedre bok i hodet enn på papiret
"Vi har alltid en bedre bok i hodet enn den vi klarer å få ned på papiret"