kirstenmuhle.no
Makten og kraften i ordene
Hviken makt, og hvilken kraft tror du ordene har? Jeg tror jo på ordet. Jeg tror på litteraturen. Jeg har ikke forsket på det, og sikkert ikke lest nok…