kirstenmuhle.no
Apens år
Patti Smith har skrevet Om å skrive. Det er en dvelebok.