kirstenmuhle.no
Presentasjon av tekster som tolkes etter metoden Shared Reading/felleslesing
Samtidig som du vil bli presentert for gode litterære tekster og nye, interessante forfattere, vil du få et innblikk i hvordan en Shared Reading foregår.