kirstenmuhle.no
Folkehelse – og litteraturarbeider?
Shared Reading kan være en del av helsefremmende arbeid. Kultur som styrker det friske i oss (salutogenese).