kirstenmuhle.no
Musikktekster er også litteratur
Musikk er også litteratur. Fine litterære opplevelser på Ælvespeilet fredag kveld.