kirstenmuhle.no
Om å skrive litteratur
Se for deg at du sitter ved et bord, la oss si at det sitter fem – seks andre rundt det samme bordet. Tekoppen er fylt og en gruppeleder ber der lukke øynene, …