kirrkur.com
प्रश्न – उत्तर – आफैलाई
जीवनको गन्तव्य कहाँ हो ? – आर्यघाट । आर्यघाट नै किन ? – शान्त छ नि त । कहिले जानु पर्छ ? – चाहा गर्नुहुन्छ भने आजै ।…